Branný den

Ve spolupráci s Muzeem civilní obrany v Ústí n.L. jsme uspořádali pro děti branný den. Pracovníci muzea připravili pět zajímavých stanovišť, na kterých se žáci seznámili s následujícími tématy:
osobní bezpečí a krizové situace, přivolání pomoci v případě ohrožení zdraví, mimořádné události a rizika s nimi spojena, naše vlast a vlastenectví, právní základy státu, úkoly a činnosti armády, nebezpečné látky, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi, ochrana zdraví při každodenních rizikových situacích.

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Branny_den_2017/Aktuality

Závěr školního roku 2016/2017

Předávání vysvědčení žákům 9. třídy na MěÚ http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Predavani_vysvedceni_9._tr./ Loučení...

Sešity na školní rok 2017 – 2018

3. třída: Čj – 3x 523; Aj – slovníček, 1x 523;, M – 1x 5110; Hv – notový...

AKADEMIE 2017

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Akademie_2017/...

Výlet družiny do Veltrus

Vychovatelky si s dětmi zpestřily sobotní odpoledne návštěvou zámku Veltrusy,...

Výlet do Hřenska

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Hrensko/...

Výlet 6. a 7. třídy

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Vylet_6._a_7._tridy/...

Závody v lehké atletice

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Zavody_v_lehke_atletice/...

Škola v přírodě - Jiřetín pod Jedlovou

První den: Po ubytování a obědě jsme se vydali do okolí na Křížovou cestu....

Dětský den na hradě

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Detsky_den_2017/...

Branný den

Ve spolupráci s Muzeem civilní obrany v Ústí n.L. jsme uspořádali pro děti...