LETNÍ PRÁZDNINY

Příměstské tábory
23. – 27. 7. 2018 a 27. 8. – 31. 8. 2018 6. 30 – 16.00 hod

ZŠ nabízí rodičům možnost přihlásit děti do příměstského tábora v době letních prázdnin. Vedoucí budou v těchto týdnech
učitelky 1. stupně a vychovatelky družiny. Program celého týdne se přizpůsobí počasí a věku dětí. Přihlásit se mohou děti, které v září nastoupí do 1. – 6. třídy ZŠ, na jednotlivé dny. Závazné přihlášky a peníze odevzdáte v dubnu na třídní schůzce, nebo kdykoliv do konce dubna v ředitelně školy. Podrobnější informace v ředitelně, na telefonu 773 036 661, mailem zsbudyne@seznam.cz.

PROGRAM:
23. 7. 2018 – Výlet do Libochovic – Medáčková, Stratinská Lucie – 40,- Kč
- vlakem nebo autobusem do Libochovic, procházka a hry v parku
- po návratu hry na dětském hřišti nebo ve škole (podle počasí)
- tvořivá činnost ve škole
24. 7. 2018 - Chemické hrátky – Pastyříková, Kolblová – 20,- Kč
- jednoduché pokusy s bezpečnými surovinami a barvami - výroba modelíny, „výbuch“ sopky, kouzelná kapalina – pracovní oděv nutný
- dětské hřiště
25. 7. 2018 – Výlet za zvířátky do Vědomic s programem „Máme rádi zvířata“.
Pastyříková, Kolblová – 90,- Kč – jídlo a pití sebou
- Dnešní svět patří technice a zvířátka ustupují do pozadí. Proto jim chceme umožnit prožít bezpečné setkání se zvířátky. Děti uvidí cizokrajná i běžná domácí zvířátka, dozví se, co které zvířátko k životu potřebuje a co má rádo.
- Autobusem do Roudnice n.L., procházkou (příp. městskou dopravou – podle věku dětí) do Vědomic.
26. 7. 2018 – Výtvarně-hudební den - Schejbalová, Stratinská Hana
27. 7. 2108 – Cesta za pokladem - Schejbalová, Stratinská Hana
- šipkovaná v okolí Budyně n.O.


V týdnu od 27. 8. do 31. 8. bude v provozu školní družina (i pro děti, které družinu ve školním roce navštěvovat nebudou).Aktuality

LETNÍ PRÁZDNINY

Příměstské tábory 23. – 27. 7. 2018 a 27. 8. – 31. 8. 2018...

Kreativní dílna v družině

Děti ve skupinkách vyráběly z různého materiálu výrobky na téma - Zima. http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Kreativni_dilna/...

Chemická show

2. 3. a 4. třída http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Chemicka_show_1._stupen/ 8....

Čeps florbal cup-krajské finále

kategorie 1.-5. třída, kluci Městská sportovní hala Chomutov - 12. 1. 2018 Naše...

Nabídka besedy pro rodiče

Nabídka besedy pro rodiče - 16. 1. 2018 v 16 hodin v prostorách 2. ZŠ v Roudnici...

Zpívání na schodech

Rozloučení se starým rokem zpíváním koled na schodech. http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Zpivani_na_schodech_2017/...

Vánoční besídka v družině

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka_v_druzine/...

Vánoční besídka ve 3. třídě

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka_ve_3._tride/...

Předávání slabikářů v 1. třídě

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Predavani_slabikaru_2017/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Vánoční dílny

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Vanocni_dilny/...