Rozvrh tříd 2019/2020

1. třída

12345678
PoČjMTvČjÚtČj
MHvČjStřČjMVvPrvČtTvMČjČjČjMPvPrv2. třída

12345678
PoČjMČjTvÚtPvMČjČjPrv


StČjMČjPrvVv


ČtČjMTvPrvAj - kroužek


ČjMHvVv3. třída

12345678
PoPrvČjMAjTv


ÚtČjMČjPvHv


StČjMČjAjTv


ČtČjMPrvVvVv


ČjMAjPrvČj


4. třída

12345678
PoAjČjMVlČj


ÚtČjMHvTv


StČjPvČjM


ČtMTvAjČjČj


MČjVlAjVv


5. třída

12345678
PoČjMČjVl


ÚtČjMČjAj
PvVv
StČjAjČjMČj


ČtAjMVlTvTv


ČjMHvInf


6. třída

12345678
PoZČjVvVvVz
HvD
ÚtAjČjMInf
Tv - dTv - d
StČjDOvMAj


ČtFMAjČj
Tv - chTv - ch
ČjZMMPv


7. třída

12345678
PoČjA - Aj
B - Aj
MDInfPv

ÚtČjFZM
Tv - dTv - d
StFA - Aj
B - Aj
MČj
VvVv
ČtMZOvČjA - Aj
B - Aj

Tv - chTv - ch
MČjDHvVz


8. třída

12345678
PoA - Nj
B - Aj
ChA - Aj
B - ANj
ČjM
Tv-dTv-d
ÚtČjA - Aj
B - Nj
MDPv
HvVv
StA - Nj
B - Aj
ČjMF
Tv - chTv - ch
ČtČjA - Aj
B - Nj
DZM
FOv
A - Nj
B - Aj
MChZ


9. třída

12345678
PoČjMDChA - Aj
B - Nj

Tv - dTv - d
ÚtMČjA - Aj
B - Nj
FA - Nj
B - Aj

InfInf
StMČjA - Nj
B - Aj
Hv
Tv - chTv - ch
ČtČjDChF
ZVv
MČjA - Nj
B - Aj
A - Aj
B - Nj
OvPvAktuality

Žádost o ošetřovné

Zavolejte nebo napište mail se jménem a rodným číslem dítěte a potvrzenou...

Zrušení akcí

Ruším Noc s Andersenem a Den otevřených dveří. Horáčková...

Maškarní karneval v družině

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Maskarni_karneval_v_druzine_2020/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created#dalsi-alba...

Chemie v družině

Družina se v pondělí odpoledne proměnila v alchymistickou dílnu. https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Chemie_v_druzine_2020/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Kraje pro bezpečný internet.

V minulém školním roce se někteří žáci druhého stupně zúčastnili on-line...

Mažoretky v Domově důchodců v Libochovicích.

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Mazoretky_2020/...

Družina - vynálezy a objevy

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Prvni_vysvedceni_prvnacku_2020/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

První vysvědčení

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Prvni_vysvedceni_prvnacku_2020/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Práce v družině

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Druzina_%2C%2Czimni_kolaze_2020/...

Hodnotové vzdělávání ve 2. třídě

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Hodnotove_vzdelavani_ve_2._tride_2020/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...