Mimoškolní činnost

Školní družina

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování.
Provoz družiny je každý den od 6.3O hodin do 7.40 hodin a odpoledne od 11.30 hodin do 16 hodin.
Máme tři oddělení družiny. K dispozici mají děti dvě místnosti na kreslení, pracovní činnosti, čtení a hraní stolních her a dvě místnosti zařízené jako tělocvičnu nebo hernu. Mají možnost také pod vedením vychovatelek pracovat na pěti počítačích s internetem přímo v družině, v počítačové učebně nebo na interaktivní tabuli.
Aktivity ve školní družině se rychle rozvíjejí. O tom svědčí i narůstající zájem dětí o družinu. V letošním školním roce ji navštěvuje 68 dětí.

Počítačová učebna

Pokud není v odpoledních hodinách výuka v počítačové učebně, mají žáci možnost pracovat na 20 počítačových stanicích s internetem a výukovými programy.

Středisko volného času Drak

Pro žáky vyšších ročníků nemáme zřízený školní klub, protože jeho činnost u nás nahrazuje středisko volného času Drak. SVČ je mimo budovu školy a je otevřeno každý den od 13 do 18 hodin. Každý rok pracuje v SVČ 12 až 19 kroužků, takže si žáci mají z čeho vybírat. Kromě bohaté nabídky kroužků zde mohou hrát hry se svými spolužáky, malovat si, povídat si, tancovat, cvičit i připravovat se na další vyučování.

Seznam kroužků a přihlášky jsou k dispozici ve školní družině a ředitelně.

Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019

Nabídka kroužků pro rok 2018/2019 (77 kB)       formát Word, WordPad (.rtf)

Městská knihovna

Dále poměrně dost žáků tráví čas po vyučování v sousední městské knihovně (otevřeno třikrát v týdnu), kde se jim plně věnuje paní knihovnice. Zde vyhledávají informace k výuce, k soutěžím, vybírají povinnou četbu i zábavnou literaturu.

Další mimoškolní činnost

Stále mají děti možnost přihlásit se do výuky hry na hudební nástroje v ZUŠ Roudnice n.L. Výuka probíhá přímo v naší škole. (Více informací najdete v záložce "O škole" - "ZUŠ".)

V odpoledních hodinách mají děti k dispozici školní hřiště, fotbalové hřiště, tenis a počítačovou učebnu s internetem, kde mohou samostatně pracovat s výukovými programy, vyhledávat na internetu nebo si hrát.
Dále budeme dětem nabízet lyžařský kurz, školu v přírodě a letní tábor.Aktuality

Vánoční besídka v 1. třídě

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka_1._tridy_2018/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Vánoční zpívání na schodech

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Vanocni_zpivani_na_schodech/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Vánoční besídka ve 4. třídě

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka_4._tridy_2018/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Vánoční besídka v družině

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka_v_druzine_2018/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Předávání slabikářů žákům první třídy

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Predavani_slabikaru_v_1._tride/...

Vánoční besídka ve druhé třídě

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka_v_2._tride_2018/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Kytarový koncert

V pátek 14.12. jsme se zaposlouchali do vánočních koled, které nám-jako každý...

Plavání 3. a 4. třídy

https://prosen.rajce.idnes.cz/Plavecky_vycvik_deti_ZS_Budyne_nad_Ohri_-_11.12.2018_-_posledni_hodina/ https://prosen.rajce.idnes.cz/Plavecky_vycvik_deti_ZS_Budyne_nad_Ohri_-_27.11.2018/ https://prosen.rajce.idnes.cz/Plavecky_vycvik_deti_ZS_Budyne_nad_Ohri_20.11.2018_3_a_4_trida/...

Družina strojí stromečky

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Druzina_stroji_stromecky/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Stříbrná neděle

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Stribrna_nedele_na_hrade_2018/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...