Mimoškolní činnost

Školní družina

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování.
Provoz družiny je každý den od 6.3O hodin do 7.40 hodin a odpoledne od 11.30 hodin do 16 hodin.
Máme tři oddělení družiny. K dispozici mají děti dvě místnosti na kreslení, pracovní činnosti, čtení a hraní stolních her a dvě místnosti zařízené jako tělocvičnu nebo hernu. Mají možnost také pod vedením vychovatelek pracovat na pěti počítačích s internetem přímo v družině, v počítačové učebně nebo na interaktivní tabuli.
Aktivity ve školní družině se rychle rozvíjejí. O tom svědčí i narůstající zájem dětí o družinu. V letošním školním roce ji navštěvuje 68 dětí.

Počítačová učebna

Pokud není v odpoledních hodinách výuka v počítačové učebně, mají žáci možnost pracovat na 20 počítačových stanicích s internetem a výukovými programy.

Středisko volného času Drak

Pro žáky vyšších ročníků nemáme zřízený školní klub, protože jeho činnost u nás nahrazuje středisko volného času Drak. SVČ je mimo budovu školy a je otevřeno každý den od 13 do 18 hodin. Každý rok pracuje v SVČ 12 až 19 kroužků, takže si žáci mají z čeho vybírat. Kromě bohaté nabídky kroužků zde mohou hrát hry se svými spolužáky, malovat si, povídat si, tancovat, cvičit i připravovat se na další vyučování.

Seznam kroužků a přihlášky jsou k dispozici ve školní družině a ředitelně.

Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019

Nabídka kroužků pro rok 2018/2019 (77 kB)       formát Word, WordPad (.rtf)

Městská knihovna

Dále poměrně dost žáků tráví čas po vyučování v sousední městské knihovně (otevřeno třikrát v týdnu), kde se jim plně věnuje paní knihovnice. Zde vyhledávají informace k výuce, k soutěžím, vybírají povinnou četbu i zábavnou literaturu.

Další mimoškolní činnost

Stále mají děti možnost přihlásit se do výuky hry na hudební nástroje v ZUŠ Roudnice n.L. Výuka probíhá přímo v naší škole. (Více informací najdete v záložce "O škole" - "ZUŠ".)

V odpoledních hodinách mají děti k dispozici školní hřiště, fotbalové hřiště, tenis a počítačovou učebnu s internetem, kde mohou samostatně pracovat s výukovými programy, vyhledávat na internetu nebo si hrát.
Dále budeme dětem nabízet lyžařský kurz, školu v přírodě a letní tábor.Aktuality

Divadlo 1. a 2. třída

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Divadlo_1._a_2._trida/...

Druhá školička

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Druha_skolicka_budoucich_prvnacku_2019/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Čarodějnice

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Carodejnice_2019/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Atletické závody žáků 1. stupně

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Atleticke_zavody_I._stupne/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Den v barvách trikolory

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Den_v_barvach_trikolory_v_druzine/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Kytarový koncert v družině

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Kytarovy_koncert_v_druzine_2019/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Čarodějnický rej v družině

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Carodejnicky_rej_v_druzine/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Odpoledne s hasiči

Čtvrteční odpoledne družina přivítala hasiče z Roudnice nad Labem, kteří...

Velikonoční výstava

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Vystava_Vesele_Velikonoce_na_hrade/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

První školička budoucích prvňáčků

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Prvni_skolicka_budoucich_prvnacku/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...