Mimoškolní činnost

Školní družina

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování.
Provoz družiny je každý den od 6.3O hodin do 7.40 hodin a odpoledne od 11.30 hodin do 16 hodin.
Máme tři oddělení družiny. K dispozici mají děti dvě místnosti na kreslení, pracovní činnosti, čtení a hraní stolních her a dvě místnosti zařízené jako tělocvičnu nebo hernu. Mají možnost také pod vedením vychovatelek pracovat na pěti počítačích s internetem přímo v družině, v počítačové učebně nebo na interaktivní tabuli.
Aktivity ve školní družině se rychle rozvíjejí. O tom svědčí i narůstající zájem dětí o družinu. V letošním školním roce ji navštěvuje 68 dětí.

Počítačová učebna

Pokud není v odpoledních hodinách výuka v počítačové učebně, mají žáci možnost pracovat na 20 počítačových stanicích s internetem a výukovými programy.

Středisko volného času Drak

Pro žáky vyšších ročníků nemáme zřízený školní klub, protože jeho činnost u nás nahrazuje středisko volného času Drak. SVČ je mimo budovu školy a je otevřeno každý den od 13 do 18 hodin. Každý rok pracuje v SVČ 12 až 19 kroužků, takže si žáci mají z čeho vybírat. Kromě bohaté nabídky kroužků zde mohou hrát hry se svými spolužáky, malovat si, povídat si, tancovat, cvičit i připravovat se na další vyučování.

Seznam kroužků a přihlášky jsou k dispozici ve školní družině a ředitelně.

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020 (543 kB)       formát .PDF

Městská knihovna

Dále poměrně dost žáků tráví čas po vyučování v sousední městské knihovně (otevřeno třikrát v týdnu), kde se jim plně věnuje paní knihovnice. Zde vyhledávají informace k výuce, k soutěžím, vybírají povinnou četbu i zábavnou literaturu.

Další mimoškolní činnost

Stále mají děti možnost přihlásit se do výuky hry na hudební nástroje v ZUŠ Roudnice n.L. Výuka probíhá přímo v naší škole. (Více informací najdete v záložce "O škole" - "ZUŠ".)

V odpoledních hodinách mají děti k dispozici školní hřiště, fotbalové hřiště, tenis a počítačovou učebnu s internetem, kde mohou samostatně pracovat s výukovými programy, vyhledávat na internetu nebo si hrát.
Dále budeme dětem nabízet lyžařský kurz, školu v přírodě a letní tábor.Aktuality

Vítání prvňáčků

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Vitani_prvnacku_skolni_rok_2019-2020/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Loučení 9. třídy

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Louceni_9._trida_2019...

Provoz družiny v srpnu

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že družina bude opět v provozu již od pondělí...

Sešity na školní rok 2019/2020

Sešity na školní rok 2019 – 2020 1. třída: Čj – 3x 512 (s pomocnou linkou);...

Ocenění nejlepších žáků

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Oceneni_zaku_na_hrade_2019/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Sportovní den 1. stupně

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Sportovni_den_I._stupne_2019/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Výlet 4. a 5. třídy

Žáci 4. a 5. třídy uzavřeli školní rok výletem na hrad Hněvín s divadelním...

Třídy a učitelský sbor

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Tridy_a_ucitele_2018_2019/...

Akademie 2019

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Akademie_2019...

Koncerty v družině

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Koncerty_v_druzine/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...