Rok 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019

služební porady: úterý vždy v 7 hodin - pravidelně po 14 dnech, (každý LICHÝ týden)

pedagogické rady:
pondělí 27. 8. v 8.30 hod
čtvrtek 15. 11. v 15 hod
čtvrtek 17. 1. v 15 hod
čtvrtek 25. 4. v 15 hod
čtvrtek 20. 6. v 13 hod
pátek 28. 6. v 11 hod

(případné změny termínů budou předem vyhlášeny)

třídní schůzky:
čtvrtek 15. 11. 2018 v 16 hodin
(v 9. třídě nejprve informace o středních školách a přihláškách, potom informace o prospěchu a chování)
čtvrtek 25. 4. 2019 v 16 hod


zápis do 1. třídy:
úterý 2. 4. 2019 od 13.30 do 16 hodin
středa 3. 4. 2019 od 13.30 do 15 hodin


den otevřených dveří:
čtvrtek 21. 3. 2019 v 16 hodin zahájení (nejen pro budoucí prvňáčky)

termíny prázdnin:
Zahájení vyučování: pondělí 3. září 2018
Podzimní prázdniny: pondělí 29. října 2018 – úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019 (výuka začíná ve čtvrtek 3. ledna 2019)
Pololetní vysvědčení: čtvrtek 31. ledna 2019
Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny: od 18. 2. 2019 do 24. 2. 2019
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. 4. 2019
Hlavní prázdniny: od pondělí 1. 7. 2019 do neděle 1. 9. 2019

KONTAKTY:
stránky: www.zs.budyne.cz
e-mail: zsbudyne@seznam.cz
ředitelna: 416 863 036, 477 477 671
Horáčková: 773 036 661
Povová: 773 036 660
Sborovna: 477 477 672
Družina: 477 477 673
IČO: 72742640
ID datové schránky: duemj66

Přidělení tříd:

I. - Mgr. Hana Stratinská
II. - Mgr. Anna Medáčková
III. - Mgr. Eva Preslerová
IV. - Mgr. Renata Schejbalová
V. - Mgr. Ivana Jíšová
VI. - Mgr. Bohumil Presler
VII. - Bc. Petra Medáčková
VIII. - Mgr. Jitka Mayová
IX. - Ing. Věra Doležálková

Školní družina:
I. oddělení - Alena Nitková
II. oddělení – Milena Kölblová
III. oddělení – Dana Pospíšilová

Výchovný poradce – Mgr. Jitka Mayová

- zajišťují konzultace pro rodiče a žáky
- vedou evidenci problémových žáků
- zajišťují návrhy na vyšetření dětí a návrhy do ZŠ speciální
- hlídají termíny přihlášek do škol a učilišť, vedou jejich evidenci
- řídí se pokyny PPP
- zajišťují informace pro ostatní vyučující (ve služebních poradách)

Preventista – Mgr. Jitka Mayová

- vytváří minimální program a zajišťují jeho plnění
- zajišťují akce pro žáky
- předávají informace ostatním učitelům

Metodické orgány:

- pro učitele I.stupně metodické sdružení - vede Mgr. Schejbalová
- metodické sdružení pro učitele Aj - vede Mgr. Mayová
- metodické sdružení pro environmentální výchovu - vede Mgr. Schejbalová
- metodické sdružení pro učitele M - vede Ing. Doležálková

Zajištění logopedie, předmětu speciální péče a pedagogické intervence

- Schejbalová (logopedie), Medáčková (logopedie), Schejbalová (předmět speciální pedagogické péče, pedagogická intervence), Jíšová (pedagogická intervence)

Výlety, exkurze:

- každý vyučující dle potřeb výuky a svého zvážení (vhodnosti a financí)
- termín vždy dopředu dohodnout s vedením (případně s ostatními vyučujícími, jejichž hodiny akce zasáhne)
- lyžařský kurz zajistí dle zájmu dětí Schejbalová
- školu v přírodě dle zájmu dětí zajistí Schejbalová

Kulturní akce:

- učitelé budou zajišťovat dle nabídek, vhodnosti zaměření, potřeb výuky a zájmu dětí
- vždy zvažovat finanční náročnost
- frekvenci koordinuje zástupce
- školní akademie bude realizována v červnu 2016

Soutěže:

- zajišťuje vyučující dle svého zvážení, jejich důležitosti a přínosu pro děti
- řídí se dle pokynů k soutěžímAktuality

Toulcův dvůr

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Toulcuv_dvur_4._trida_a_5._trida/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Výroba přáníček k MDŽ

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Vyroba_pranicek_k_MDZ_v_druzine/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Keramické tvoření v družině

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Keramicke_tvoreni_v_druzine/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Návštěva budoucích prvňáčků ve škole

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Navsteva_skolky_v_1._tride/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Den plyšáků

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Den_plysaku_v_druzine/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Masopust v družině

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Masopust_v_druzine/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Hudební pořad

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Hudebni_porad_Nove_hudebni_nastroje/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Pracovní výchova ve 4. třídě

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Pracovni_vychova_ve_4._tride/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Tvoje tvář má známý hlas

V úterý 29. 1. proběhlo finále celodružinové soutěže ,,Tvoje tvář má známý...

Recyklohraní

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Recyklohrani-Tonda_obal_na_cestach/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...