Rok 2019/2020

Organizační řád 2019/2020

Organizační řád 2019/2020 (47 kB)       formát .PDF

Organizace školního roku 2019/2020

služební porady: úterý vždy v 7 hodin - pravidelně po 14 dnech, (každý LICHÝ týden)

pedagogické rady:
pondělí 26. 8. v 9 hodin
čtvrtek 14. 11. v 15 hodin
čtvrtek 23. 1. v 15 hodin
čtvrtek 23. 4. v 15 hodin
čtvrtek 22. 6. v 13 hodin
pátek 28. 6. v 11 hodin

(případné změny termínů budou předem vyhlášeny)

třídní schůzky:
čtvrtek 14. 11. 2019 v 16 hodin
(v 9. třídě nejprve informace o středních školách a přihláškách, potom informace o prospěchu a chování)
čtvrtek 23. 4. 2020 v 16 hodin


zápis do 1. třídy:
úterý 7. 4. 2020 od 13.30 do 16 hodin
středa 8. 4. 2020 od 13.30 do 15 hodin


den otevřených dveří:
čtvrtek 26. 3. 2020 v 16 hodin (nejen pro budoucí prvňáčky)


Termíny prázdnin:
Zahájení vyučování: pondělí 2. září 2019
Podzimní prázdniny: úterý 29. října 2019 – středa 30. října 2019
Vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020 (výuka začíná v pondělí 6. ledna)
Pololetní vysvědčení: čtvrtek 30. ledna 2020
Pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2020
Jarní prázdniny: od 24. 2. 2020 do 1. 3. 2020
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. 2020
Hlavní prázdniny: od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020

KONTAKTY:
stránky: www.zs.budyne.cz
e-mail: zsbudyne@seznam.cz
ředitelna: 416 863 036, 477 477 671
Horáčková: 773 036 661
Povová: 773 036 660
Sborovna: 477 477 672
Družina: 477 477 673
IČO: 72742640
ID datové schránky: duemj66

Přidělení tříd:

I. - Mgr. Eva Preslerová
II. - Mgr. Hana Stratinská
III. - Mgr. Anna Medáčková
IV. - Martina Svobodová
V. - Mgr. Renata Schejbalová
VI. - Mgr. Ivana Jíšová
VII. - Ing. Věra Doležálková
VIII. - Mgr. Petra Medáčková
IX. - Mgr. Jitka MayováŠkolní družina:
I. oddělení - Alena Komárková
II. oddělení – Milena Kölblová
III. oddělení – Dana Pospíšilová

Výchovný poradce – Mgr. Eva Preslerová

- zajišťuje konzultace pro rodiče a žáky
- vede školní poradenské pracoviště
- svolává výchovnou komisi a pořizuje zápis z jednání
- vede evidenci problémových žáků
- vede evidenci rozhovorů s rodiči problémových žáků a s problémovými žáky
- zajišťuje návrhy a dotazníky na vyšetření dětí a návrhy do ZŠ speciální
- hlídá termíny přihlášek do škol a učilišť, vede jejich evidenci
- řídí se pokyny PPP, SPC
- zajišťuje informace pro ostatní vyučující (ve služebních poradách)

Preventista – Mgr. Jitka Mayová

- vytváří minimální program a zajišťují jeho plnění
- zajišťují akce pro žáky
- předávají informace ostatním učitelům

Metodické orgány:

- učitelé si vyberou akce DVPP v programové nabídce (je ve sborovně), nahlásí vedení kód a název akce a vedení zajistí (pokud to dovolí finanční situace) přihlášení
- účastník akce následně informuje ostatní učitele příslušného předmětu na schůzce metodického sdružení, případně všechny na poradě
- pro učitele I. stupně metodické sdružení - vede Mgr. Schejbalová
- metodické sdružení pro učitele Aj vede Mgr. Mayová
- metodické sdružení pro environmentální výchovu vede Mgr. Schejbalová
- metodické sdružení pro učitele M vede Ing. Doležálková
- metodické sdružení pro učitele Inf vede Ing. Doležálková
- metodické sdružení pro učitele ČJ vede Mgr. PovováZajištění logopedie, předmětu speciální péče a pedagogické intervence

- Schejbalová (logopedie), Medáčková A.(logopedie), Schejbalová (předmět speciální pedagogické péče), Jíšová (pedagogická intervence)

Výlety, exkurze:

- každý vyučující dle potřeb výuky a svého zvážení (vhodnosti a financí)
- termín vždy dopředu dohodnout s vedením (případně s ostatními vyučujícími, jejichž hodiny akce zasáhne)
- lyžařský kurz zajistí dle zájmu dětí Schejbalová
- školu v přírodě dle zájmu dětí zajistí Schejbalová

Kulturní akce:

- učitelé budou zajišťovat dle nabídek, vhodnosti zaměření, potřeb výuky a zájmu dětí
- vždy zvažovat finanční náročnost
- frekvenci koordinuje zástupce
- školní akademie bude realizována v červnu 2016

Soutěže:

- zajišťuje vyučující dle svého zvážení, jejich důležitosti a přínosu pro děti
- řídí se dle pokynů k soutěžímAktuality

Loučení 9. třídy

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Rozlouceni_9._tridy_2020/...

Fotky tříd - červen 2020

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Tridy_a_ucitele_2019_2020/...

Poděkování

Vážení rodiče, dovolte mi, abych jménem svým i ostatních vyučujících...

Ředitelské volno

V pondělí 29. 6. 2020 a v úterý 30. 6. 2020 bude ředitelské volno. Vysvědčení...

Představení ZUŠ Roudnice n.L.

V naší škole je odloučené pracoviště Základní umělecké školy Roudnice...

Informace ze SVČ

Vedoucí střediska volného času prosí o vyplnění a poslání přihlášky do...

Školní družina

Vážení rodiče, o provozu školy v závěru školního roku budete postupně...

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče, v pondělí 3. 5. jsem Vám přes Bakaláře poslala pokyn MŠMT...

Zápis do 1 třídy

ZÁPIS 1. 4. - 17. 4. 2020 Reg.čís. 1/2020 Přijat 2/2020 Přijat 3/2020 Přijat 4/2020 Přijat 5/2020 Přijata 6/2020 Přijata 7/2020 Přijata 8/2020 Přijata 9/2020 Žádost...

Žádost o ošetřovné

Zavolejte nebo napište mail se jménem a rodným číslem dítěte a potvrzenou...