Rok 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018

služební porady: úterý vždy v 7 hodin - pravidelně po 14 dnech, (každý LICHÝ týden)

pedagogické rady:
pondělí 28. 8. v 10 hod
čtvrtek 16. 11. v 15 hod
čtvrtek 18. 1. v 15 hod
čtvrtek 19. 4. v 15 hod
čtvrtek 21. 6. v 13 hod
pátek 29. 6. v 11 hod
(případné změny termínů budou předem vyhlášeny)

třídní schůzky:
čtvrtek 16. 11. 2017 v 16 hodin
(v 9. třídě nejprve informace o středních školách a přihláškách, potom informace o prospěchu a chování)
čtvrtek 19. 4. 2018 v 16 hod

zápis do 1. třídy:
úterý 3. 4. 2018 od 13.30 do 16 hodin
středa 4. 4. 2018 od 13.30 do 15 hodin

dny otevřených dveří:
středa 21. 3. 2018 v 16 hodin zahájení (nejen pro budoucí prvňáčky)
22. 3. a 23. 3. možnost navštívit výuku

termíny prázdnin:
Zahájení vyučování: pondělí 4. září 2017
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října 20167 a pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018 (výuka začíná ve středu 3. ledna 2018)
Pololetní vysvědčení: středa 31. ledna 2018
Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny: od 12. 2. 2018 do 18. 2. 2018
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. 3. 2018 a pátek 30. 3. 2018
Hlavní prázdniny: od pondělí 2. 7. 2018 do pátku 31. 8. 2018


KONTAKTY:
stránky: www.zs.budyne.cz
e-mail: zsbudyne@seznam.cz
ředitelna: 416 863 036, 477 477 671
Horáčková: 773 036 661
Povová: 773 036 660
Sborovna: 477 477 672
Družina: 477 477 673
IČO: 72742640

Přidělení tříd:

I. - Mgr. Anna Medáčková
II. - Mgr. Martina Pastyříková
III. - Mgr. Renata Schejbalová
IV. - Eva Preslerová
V. - Mgr. Bohumil Presler
VI. - Bc. Klára Pávlová
VII. - Mgr. Hana Stratinská
VIII. - Ing. Věra Doležálková
IX. - Mgr. Jitka MayováŠkolní družina:
I. oddělení - Alena Nitková
II. oddělení – Milena Kölblová
III. oddělení – Mgr. Martina Pastyříková

Výchovný poradce – Mgr. Jitka Mayová

- zajišťují konzultace pro rodiče a žáky
- vedou evidenci problémových žáků
- zajišťují návrhy na vyšetření dětí a návrhy do ZŠ speciální
- hlídají termíny přihlášek do škol a učilišť, vedou jejich evidenci
- řídí se pokyny PPP
- zajišťují informace pro ostatní vyučující (ve služebních poradách)

Preventista – Mgr. Jitka Mayová

- vytváří minimální program a zajišťují jeho plnění
- zajišťují akce pro žáky
- předávají informace ostatním učitelům

Školní psycholog - Mgr. Jana Haslingerová

Metodické orgány:

- pro učitele I.stupně metodické sdružení - vede Mgr. Schejbalová
- metodické sdružení pro učitele Aj - vede Mgr. Mayová
- metodické sdružení pro environmentální výchovu - vede Mgr. Schejbalová
- metodické sdružení pro učitele M - vede Ing. Doležálková

Zajištění logopedie a dyslexie:

- Schejbalová (logopedie), Medáčková (logopedie), Schejbalová (dyslexie, předmět speciální pedagogické péče) - vlastní rozvrh výuky

Výlety, exkurze:

- každý vyučující dle potřeb výuky a svého zvážení (vhodnosti a financí)
- termín vždy dopředu dohodnout s vedením (případně s ostatními vyučujícími, jejichž hodiny akce zasáhne)
- lyžařský kurz zajistí dle zájmu dětí Schejbalová
- školu v přírodě dle zájmu dětí zajistí Schejbalová

Kulturní akce:

- učitelé budou zajišťovat dle nabídek, vhodnosti zaměření, potřeb výuky a zájmu dětí
- vždy zvažovat finanční náročnost
- frekvenci koordinuje zástupce
- školní akademie bude realizována v červnu 2016

Soutěže:

- zajišťuje vyučující dle svého zvážení, jejich důležitosti a přínosu pro děti
- řídí se dle pokynů k soutěžímAktuality

Keramická dílnička v družině

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Keramicka_dilnicka_v_druzine/...

Karneval v družině

Na čtvrteční odpoledne 23. února paní vychovatelky připravily společnou...

1. třída

Výroba krmítek http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/1._trida/...

Hledáme talenty

Ve čtvrtek 8. února 2018 proběhlo v družině závěrečné kolo naší celodružinové...

Kreativní dílna v družině

Děti ve skupinkách vyráběly z různého materiálu výrobky na téma - Zima. http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Kreativni_dilna/...

Chemická show

2. 3. a 4. třída http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Chemicka_show_1._stupen/ 8....

Čeps florbal cup-krajské finále

kategorie 1.-5. třída, kluci Městská sportovní hala Chomutov - 12. 1. 2018 Naše...

Nabídka besedy pro rodiče

Nabídka besedy pro rodiče - 16. 1. 2018 v 16 hodin v prostorách 2. ZŠ v Roudnici...

Zpívání na schodech

Rozloučení se starým rokem zpíváním koled na schodech. http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Zpivani_na_schodech_2017/...

Vánoční besídka v družině

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka_v_druzine/...