Rok 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017

služební porady: úterý vždy v 7 hodin - pravidelně po 14 dnech, (každý LICHÝ týden)

čtvrtek 25. 8. v 9.30 hod
čtvrtek 10. 11. v 15 hod
čtvrtek 19. 1. v 15 hod
čtvrtek 20. 4. v 15 hod
čtvrtek 23. 6. v 15.00 hod
pátek 30. 6. v 11 hod
(případné změny termínů budou předem vyhlášeny)


třídní schůzky:
čtvrtek 10. 11. 2016 v 16 hodin
(v 9. třídě nejprve informace o středních školách a přihláškách, potom informace o prospěchu a chování)
čtvrtek 20. 4. 2017 v 16 hod

zápis do 1. třídy:
úterý 4. 4. 2017 od 13.30 do 16 hodin
středa 5. 4. 2017 od 13.30 do 15 hodin

dny otevřených dveří:
úterý 13. 12. 2016 v 16 hodin zahájení (nejen pro budoucí prvňáčky), výstava k výročí školy,
14. 12. až 16. 12. možnost navštívit výuku a prohlédnout výstavu ve škole


Termíny prázdnin:
Zahájení vyučování: čtvrtek 1. září 2016
Podzimní prázdniny: středa 26. října 2016 a čtvrtek 27. října 2016
Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2016 – pondělí 2. ledna 2017 (zahájení v úterý 3. ledna 2017)
Pololetní vysvědčení: úterý 31. ledna 2017
Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2017
Jarní prázdniny: od 6. 2. 2017 do 12. 2. 2017
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. 4. 2017 a pátek 14. 4 2017
Hlavní prázdniny: od soboty 1. 7. 2017 do pátku 1. září 2017
Zahájení školního roku 2017/2018: pondělí 4. září 2017

KONTAKTY:
stránky: www.zs.budyne.cz
e-mail: zsbudyne@seznam.cz
ředitelna: 416 863 036
Horáčková: 773 036 661
Povová: 773 036 660
IČO: 72742640

Přidělení tříd:

I. - Mgr. Martina Pastyříková
II. - Mgr. Renata Schejbalová
asist. ped. Milena Kölblová
III. - Mgr. Anna Medáčková
IV. - Eva Preslerová
V. - Mgr. Bohumil Presler
VI. - Mgr. Hana Stratinská
VII. - Bc. Klára Pávlová
VIII. - Mgr. Jitka Mayová
IX. - Ing. Věra Doležálková
asist. ped. Eva Preslerová


Školní družina:
I. oddělení - Alena Nitková
II. oddělení – Milena Kölblová
III. oddělení – Bc. Lucie Stratinská

Výchovný poradce – Mgr. Pavla Vihanová (Mgr. Jitka Mayová)

- zajišťují konzultace pro rodiče a žáky
- vedou evidenci problémových žáků
- zajišťují návrhy na vyšetření dětí a návrhy do ZŠ speciální
- hlídají termíny přihlášek do škol a učilišť, vedou jejich evidenci
- řídí se pokyny PPP
- zajišťují informace pro ostatní vyučující (ve služebních poradách)

Preventista – Mgr. Jitka Mayová (Mgr. Pavla Vihanová)

- vytváří minimální program a zajišťují jeho plnění
- zajišťují akce pro žáky
- předávají informace ostatním učitelům

Metodické orgány:

- pro učitele I.stupně metodické sdružení - vede Mgr. Schejbalová
- metodické sdružení pro učitele Aj vede Mgr. Medáčková
- metodické sdružení pro environmentální výchovu vede Mgr. Schejbalová
- metodické sdružení pro učitele M vede Ing. Doležálková

Zajištění logopedie a dyslexie:

- Schejbalová (logopedie), Medáčková (logopedie), Schejbalová (dyslexie) - vlastní rozvrh výuky

Výlety, exkurze:

- každý vyučující dle potřeb výuky a svého zvážení (vhodnosti a financí)
- termín vždy dopředu dohodnout s vedením (případně s ostatními vyučujícími, jejichž hodiny akce zasáhne)
- lyžařský kurz zajistí dle zájmu dětí Schejbalová
- školu v přírodě dle zájmu dětí zajistí Schejbalová

Kulturní akce:

- učitelé budou zajišťovat dle nabídek, vhodnosti zaměření, potřeb výuky a zájmu dětí
- vždy zvažovat finanční náročnost
- frekvenci koordinuje zástupce
- školní akademie bude realizována v červnu 2016

Soutěže:

- zajišťuje vyučující dle svého zvážení, jejich důležitosti a přínosu pro děti
- řídí se dle pokynů k soutěžímAktuality

AKADEMIE 2017

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Akademie_2017/...

Výlet družiny do Veltrus

Vychovatelky si s dětmi zpestřily sobotní odpoledne návštěvou zámku Veltrusy,...

Výlet do Hřenska

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Hrensko/...

Výlet 6. a 7. třídy

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Vylet_6._a_7._tridy/...

Závody v lehké atletice

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Zavody_v_lehke_atletice/...

Škola v přírodě - Jiřetín pod Jedlovou

První den: Po ubytování a obědě jsme se vydali do okolí na Křížovou cestu....

Dětský den na hradě

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Detsky_den_2017/...

Branný den

Ve spolupráci s Muzeem civilní obrany v Ústí n.L. jsme uspořádali pro děti...

Dětský den v družině

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Detsky_den_v_druzine/...

Růžový den v družině

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Ruzovy_den_v_druzine/...