Rok 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018

služební porady: úterý vždy v 7 hodin - pravidelně po 14 dnech, (každý LICHÝ týden)

pedagogické rady:
pondělí 28. 8. v 10 hod
čtvrtek 16. 11. v 15 hod
čtvrtek 18. 1. v 15 hod
čtvrtek 19. 4. v 15 hod
čtvrtek 21. 6. v 13 hod
pátek 29. 6. v 11 hod
(případné změny termínů budou předem vyhlášeny)

třídní schůzky:
čtvrtek 16. 11. 2017 v 16 hodin
(v 9. třídě nejprve informace o středních školách a přihláškách, potom informace o prospěchu a chování)
čtvrtek 19. 4. 2018 v 16 hod

zápis do 1. třídy:
úterý 3. 4. 2018 od 13.30 do 16 hodin
středa 4. 4. 2018 od 13.30 do 15 hodin

dny otevřených dveří:
středa 21. 3. 2018 v 16 hodin zahájení (nejen pro budoucí prvňáčky)
22. 3. a 23. 3. možnost navštívit výuku


KONTAKTY:
stránky: www.zs.budyne.cz
e-mail: zsbudyne@seznam.cz
ředitelna: 416 863 036, 477 477 671
Horáčková: 773 036 661
Povová: 773 036 660
Sborovna: 477 477 672
Družina: 477 477 673
IČO: 72742640

Přidělení tříd:

I. - Mgr. Anna Medáčková
II. - Mgr. Martina Pastyříková
III. - Mgr. Renata Schejbalová
IV. - Eva Preslerová
V. - Mgr. Bohumil Presler
VI. - Ing. Věra Doležálková
VII. - Mgr. Hana Stratinská
VIII. - Bc. Klára Pávlová
IX. - Mgr. Jitka MayováŠkolní družina:
I. oddělení - Alena Nitková
II. oddělení – Milena Kölblová
III. oddělení – Mgr. Martina Pastyříková

Výchovný poradce – Mgr. Jitka Mayová

- zajišťují konzultace pro rodiče a žáky
- vedou evidenci problémových žáků
- zajišťují návrhy na vyšetření dětí a návrhy do ZŠ speciální
- hlídají termíny přihlášek do škol a učilišť, vedou jejich evidenci
- řídí se pokyny PPP
- zajišťují informace pro ostatní vyučující (ve služebních poradách)

Preventista – Mgr. Jitka Mayová

- vytváří minimální program a zajišťují jeho plnění
- zajišťují akce pro žáky
- předávají informace ostatním učitelům

Školní psycholog - Mgr. Jana Haslingerová

Metodické orgány:

- pro učitele I.stupně metodické sdružení - vede Mgr. Schejbalová
- metodické sdružení pro učitele Aj - vede Mgr. Mayová
- metodické sdružení pro environmentální výchovu - vede Mgr. Schejbalová
- metodické sdružení pro učitele M - vede Ing. Doležálková

Zajištění logopedie a dyslexie:

- Schejbalová (logopedie), Medáčková (logopedie), Schejbalová (dyslexie, předmět speciální pedagogické péče) - vlastní rozvrh výuky

Výlety, exkurze:

- každý vyučující dle potřeb výuky a svého zvážení (vhodnosti a financí)
- termín vždy dopředu dohodnout s vedením (případně s ostatními vyučujícími, jejichž hodiny akce zasáhne)
- lyžařský kurz zajistí dle zájmu dětí Schejbalová
- školu v přírodě dle zájmu dětí zajistí Schejbalová

Kulturní akce:

- učitelé budou zajišťovat dle nabídek, vhodnosti zaměření, potřeb výuky a zájmu dětí
- vždy zvažovat finanční náročnost
- frekvenci koordinuje zástupce
- školní akademie bude realizována v červnu 2016

Soutěže:

- zajišťuje vyučující dle svého zvážení, jejich důležitosti a přínosu pro děti
- řídí se dle pokynů k soutěžímAktuality

Závěr školního roku 2016/2017

Předávání vysvědčení žákům 9. třídy na MěÚ http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Predavani_vysvedceni_9._tr./ Loučení...

Sešity na školní rok 2017 – 2018

3. třída: Čj – 3x 523; Aj – slovníček, 1x 523;, M – 1x 5110; Hv – notový...

AKADEMIE 2017

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Akademie_2017/...

Výlet družiny do Veltrus

Vychovatelky si s dětmi zpestřily sobotní odpoledne návštěvou zámku Veltrusy,...

Výlet do Hřenska

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Hrensko/...

Výlet 6. a 7. třídy

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Vylet_6._a_7._tridy/...

Závody v lehké atletice

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Zavody_v_lehke_atletice/...

Škola v přírodě - Jiřetín pod Jedlovou

První den: Po ubytování a obědě jsme se vydali do okolí na Křížovou cestu....

Dětský den na hradě

http://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Detsky_den_2017/...

Branný den

Ve spolupráci s Muzeem civilní obrany v Ústí n.L. jsme uspořádali pro děti...