Rok 2020/2021

Organizační řád 2020/2021

Organizační řád 2020/2021 (48 kB)       formát Word, WordPad (.rtf)

Organizace školního roku 2020/2021

služební porady: úterý vždy v 7 hodin - pravidelně po 14 dnech, (každý LICHÝ týden)

Pedagogické rady:
úterý 25. 8. v 10 hod
čtvrtek 19. 11. v 15 hod
čtvrtek 21. 1. v 15 hod
čtvrtek 22. 4. v 15 hod
úterý 22. 6. v 13 hod
středa 30. 6. v 11 hod (případné změny termínů budou předem vyhlášeny)

Třídní schůzky:
čtvrtek 19. 11. 2020 v 16 hodin
(v 9. třídě nejprve informace o středních školách a přihláškách, potom informace o prospěchu a chování)
čtvrtek 22. 4. 2021 v 16 hodin

Zápis do 1. třídy:
úterý 6. 4. 2021 od 13.30 do 16 hodin
středa 7. 4. 2021 od 13.30 do 15 hodin

Den otevřených dveří:
čtvrtek 25. 3. 2021 v 16 hodin (nejen pro budoucí prvňáčky)

 
Termíny prázdnin:
Zahájení vyučování: úterý 1. září 2020
Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října 2020 – pátek 30. října 2020
Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021 (výuka začíná v pondělí 4. ledna)
Pololetní vysvědčení: čtvrtek 28. ledna 2021
Pololetní prázdniny: pátek 29. 1. 2021
Jarní prázdniny: od 1. 3. 2021 do 7. 3. 2021
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. 4. 2021
Hlavní prázdniny: od čtvrtka 1. 7. 2021 do úterý 31. 8. 2021 


KONTAKTY:
stránky: www.zs.budyne.cz
e-mail: zsbudyne@seznam.cz
ředitelna: 416 863 036, 477 477 671
Horáčková: 773 036 661
Povová: 773 036 660
Sborovna: 477 477 672
Družina: 477 477 673
IČO: 72742640
ID datové schránky: duemj66

Přidělení tříd:

I. - Mgr. Anna Medáčková
II. - Mgr. Eva Preslerová
III. - Michaela Baudyšvá
IV. - Mgr. Lucie Mašková
V. - Martina Svobodová
VI. - Mgr. Jitka Mayová
VII. - Mgr. Ivana Jíšová
VIII. - Ing. Věra Doležálková
IX. - Mgr. Petra MedáčkováŠkolní družina:
I. oddělení - Alena Komárková
II. oddělení – Milena Kölblová
III. oddělení – Martina Svobodová

Výchovný poradce – Mgr. Eva Preslerová

- zajišťuje konzultace pro rodiče a žáky
- vede školní poradenské pracoviště
- svolává výchovnou komisi a pořizuje zápis z jednání
- vede evidenci problémových žáků
- vede evidenci rozhovorů s rodiči problémových žáků a s problémovými žáky
- zajišťuje návrhy a dotazníky na vyšetření dětí a návrhy do ZŠ speciální
- hlídá termíny přihlášek do škol a učilišť, vede jejich evidenci
- řídí se pokyny PPP, SPC
- zajišťuje informace pro ostatní vyučující (ve služebních poradách)

Preventista – Mgr. Jitka Mayová

- vytváří minimální program a zajišťují jeho plnění
- zajišťují akce pro žáky
- předávají informace ostatním učitelům

Metodické orgány:

- vedení školy vybere, případně učitelé si vyberou akce DVPP v programové nabídce (je ve sborovně), nahlásí vedení kód a název akce a vedení zajistí (pokud to dovolí finanční situace) přihlášení
- účastník akce následně informuje ostatní učitele příslušného předmětu na schůzce metodického sdružení, případně všechny na poradě
- pro učitele I. stupně metodické sdružení - vede Mgr. Preslerová
- metodické sdružení pro učitele Aj vede Mgr. Mayová
- metodické sdružení pro environmentální výchovu vede Svobodová
- metodické sdružení pro učitele M vede Ing. Doležálková
- metodické sdružení pro učitele Inf vede Ing. Doležálková
- metodické sdružení pro učitele ČJ vede Mgr. Povová
- metodické sdružení pro učitele Prv, Přv, Vl vede Mgr. JíšováZajištění logopedie, předmětu speciální péče a pedagogické intervence

- Medáčková A. a Schejbalová (logopedie), Mašková (předmět speciální pedagogické péče), Jíšová a Mašková(pedagogická intervence)

Výlety, exkurze:

- každý vyučující dle potřeb výuky a svého zvážení (vhodnosti a financí)
- termín vždy dopředu dohodnout s vedením (případně s ostatními vyučujícími, jejichž hodiny akce zasáhne)
- lyžařský kurz zajistí dle zájmu dětí Schejbalová
- školu v přírodě dle zájmu dětí zajistí Schejbalová

Kulturní akce:

- učitelé budou zajišťovat dle nabídek, vhodnosti zaměření, potřeb výuky a zájmu dětí
- vždy zvažovat finanční náročnost
- frekvenci koordinuje zástupce
- školní akademie bude realizována v červnu 2016

Soutěže:

- zajišťuje vyučující dle svého zvážení, jejich důležitosti a přínosu pro děti
- řídí se dle pokynů k soutěžímAktuality

Olympijský běh 2020

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Olympijsky_beh_2020/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Prvňáčkové již pilně pracují

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Prvnackove_jiz_pilne_pracuji_2020/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Vítání prvňáčků

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Vitani_prvnacku_2020/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

Výzdoba tříd

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Vyzdoba_trid_a_chodeb_2020/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created...

PRO VŠECHNY!!!

První den školy budou žáci pouze seznámeni s rozvrhem (už nyní je na stránkách...

Aktualizace Bakalářů

Vážení rodiče, zkontrolujte si prosím funkčnost aplikace Bakaláři v mobilních...

Informace o provozu školy od 1. 9. 2020

Informace vedení školy k aktuální epidemiologické situaci a k provozu školy. Současnou...

Informace pro rodiče prvňáčků.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci musíme bohužel omezit vstup dospělých...

Seznam sešitů na školní rok 2020/2021

1. třída: Čj - 2x 512 s pomocnou linkou, 1x 460; M – 2x 2110; Hv – notový...

Loučení 9. třídy

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Rozlouceni_9._tridy_2020/...