Koncepce školy

Úvod

V naší minulé koncepci jsme se zaměřili na období tří let. V některých oblastech ale bylo nutné podívat se dále do budoucnosti. Jednalo se především o větší opravy školy, které z finančních důvodů nebylo možné provést najednou.
V současné době jsou všechny větší opravy a rekonstrukce hotové - nové rozvody topení, nová tepelná čerpadla, okna, zateplená budova, fasáda, sociální zařízení, osvětlení ve třídách i na chodbách. Dokončuje se venkovní hřiště s umělým povrchem. V následujících letech plánujeme opravy dveří a dále běžnou údržbu - výměnu podlahových krytin, postupnou výměnu nábytku a malování.

Základní cíle

Hlavním cílem naší koncepce je snaha vytvářet podnětné,  příjemné, klidné, rodinné, moderní prostředí s kvalitní výchovnou a vzdělávací prací, v němž budou žáci získávat nejen základní všeobecné  vzdělání, ale především budou schopni samostatně přemýšlet, svobodně se rozhodovat, komunikovat s okolím, budou jednat podle obecně platných mravních zásad a budou schopni úspěšně se prosadit v budoucím životě.
Jelikož jsme škola malá (kolem 205 žáků, 14 učitelů), dá se skutečně mluvit o rodinné atmosféře. Jestli ale bude prostředí příjemné, klidné a pohodové, to záleží na pedagogickém sboru. Zda bude moderní a s kvalitní výukou, závisí především na vedení školy.

Organizace a vedení školy

Ve škole musíme vycházet ze stávajících  dokumentů, průběžně je sledovat a inovovat v souladu s aktuálními potřebami. Vedení musí zajistit jednotný postup všech zaměstnanců při organizaci vedení žáků podle školního řádu.
Informovanost zaměstnanců je zajištěna formou celoročního plánu aktivit, kalendáře na googlu, e-mailů a pracovních porad.
V chování k podřízeným preferujeme korektní, přívětivé a klidné jednání spojené s důsledným vyžadováním plnění povinností. Při řešení problémů jsme ochotni vyslechnout názory druhé strany a pak teprve se rozhodovat. Preferujeme komunikaci založenou  na vzájemné důvěře a úctě. Oceníme poctivý přístup k práci, obětavost, snahu a odpovědnost.

Závěr

Naším přáním je, aby škola byla místem, kde se všichni, kteří ji navštěvují budou cítit dobře.
Myslíme si, že škola je ať po stránce materiálního vybavení, tak po stránce personálního obsazení na velmi dobré úrovni. I výsledky výchovně-vzdělávacího procesu jsou velmi dobré. To samozřejmě neznamená, že není co zlepšovat. Rádi bychom ale na současný stav navázali a kvalitu výuky a výchovy nadále zlepšovali. Jsme stále připraveni přijímat nové náměty a návrhy vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu. Naše plány jsou určitě reálné a doufáme, že s pomocí svých kolegů, rodičů, městského úřadu a široké veřejnosti je všechny uskutečníme.Aktuality

Loučení 9. třídy

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Rozlouceni_9._tridy_2020/...

Fotky tříd - červen 2020

https://zsbudyne.rajce.idnes.cz/Tridy_a_ucitele_2019_2020/...

Poděkování

Vážení rodiče, dovolte mi, abych jménem svým i ostatních vyučujících...

Ředitelské volno

V pondělí 29. 6. 2020 a v úterý 30. 6. 2020 bude ředitelské volno. Vysvědčení...

Představení ZUŠ Roudnice n.L.

V naší škole je odloučené pracoviště Základní umělecké školy Roudnice...

Informace ze SVČ

Vedoucí střediska volného času prosí o vyplnění a poslání přihlášky do...

Školní družina

Vážení rodiče, o provozu školy v závěru školního roku budete postupně...

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče, v pondělí 3. 5. jsem Vám přes Bakaláře poslala pokyn MŠMT...

Zápis do 1 třídy

ZÁPIS 1. 4. - 17. 4. 2020 Reg.čís. 1/2020 Přijat 2/2020 Přijat 3/2020 Přijat 4/2020 Přijat 5/2020 Přijata 6/2020 Přijata 7/2020 Přijata 8/2020 Přijata 9/2020 Žádost...

Žádost o ošetřovné

Zavolejte nebo napište mail se jménem a rodným číslem dítěte a potvrzenou...